algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 20 maart 2020

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over jou/jij zijnde de opdrachtgever. Ook wordt er gesproken over de opdracht; zijnde het ontwerp op maat. Daarnaast wordt er gesproken over wij/ik of Studio Keer zijnde de illustrator  en uitvoerder van de opdracht.

Logo

Op het eindproduct wordt altijd klein mijn logo of de tekst ’studiokeer.nl’ vermeld.  Mocht je hier moeite mee hebben, dan denk ik graag met je mee hoe mijn logo het beste in het uiteindelijke ontwerp opgenomen kan worden.

Naamsvermelding

De naam van de illustrator moet altijd op passende wijze worden vermeld in publicaties.

 Intellectueel eigendom

Het ontwerp blijft altijd mijn intellectueel eigendom. Ik heb dus ook het recht om deze (of een gedeelte ervan) later nog eens te gebruiken. Ook heb ik het recht om het ontwerp of foto’s ervan te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden. Ik deel regelmatig foto’s van het ontwerpproces en het eindresultaat via mijn website en op social media. Natuurlijk zal ik er op letten om een eindproduct of foto’s hiervan, niet in z’n geheel te delen voordat jij het zelf in huis hebt.

Licenties

In de meeste gevallen is er sprake van een basislicentie van het ontwerp, je mag het ontwerp dus alleen voor het afgesproken doeleinde gebruiken; bijvoorbeeld als poster, boek, of ansichtkaart. Mocht je de illustraties later nog eens willen gebruiken voor andere producten, dan kan dat uitsluitend in overleg met Studio Keer en na betaling van een licentiebedrag. Dit betekend dat er een licentiepercentage van 50% van het ontwerpbedrag zal worden betaald door de opdrachtgever.

Veranderingen in de illustraties

Het is niet toegestaan om, zonder mijn toestemming veranderingen aan te (laten) brengen in de illustraties.

Aanleveren

Tijdens de uitwerking van het eindproduct is het belangrijk dat jij er voor zorgt dat alle teksten en contactgegevens, die je aanlevert ten behoeve van het ontwerp, correct zijn. Ik neem alles letterlijk over en ben niet aansprakelijk voor tekst- en/of taalfouten. Vóór het eindproduct gedrukt gaat worden is er een definitieve controle, waarbij jouw akkoord op het ontwerp, de teksten en aantallen bindend is. Houd er rekening mee dat de kleur van het beeldscherm of de printer kan afwijken van de kleur bij de drukker. Het is mogelijk om voorafgaand aan de uiteindelijke druk een proefdrukje te bestellen, zodat je zeker weet dat het goed zit. Vraag naar de kosten en mogelijkheden van deze proefdruk. 

Wanneer je een foto, gedicht of dergelijke aanlevert, ga ik er vanuit dat deze is vrijgegeven voor gebruik. Houd er rekening mee dat, wanneer later blijkt dit niet zo te zijn, je zelf aansprakelijk bent voor eventuele auteursrechtclaims. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit verlies, beschadiging of verkeerde bezorging van de door Studio Keer verzonden producten.

Wijzigen of annuleren opdracht

Wanneer er meer werk ontstaat ten gevolge van wijzigingen aan de opdracht door de opdrachtgever, zijn daar mogelijk extra kosten aan verbonden. Deze kosten zal in gezamenlijk overleg worden bepaald.

Wanneer jij de opdracht helaas wilt annuleren zal ik de kosten, die speciaal voor de betreffende opdracht zijn gemaakt in rekening moeten brengen. Ook is het niet mogelijk om gepersonaliseerde producten of op maat gemaakte ontwerpen te retourneren. Mocht er echt iets mis zijn, dan hoor ik dit graag! Zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen toewerken. De eventuele extra kosten die ontstaan door het maken van aanpassingen, na jouw akkoord van de definitieve controle, vallen altijd voor jouw rekening. Ook alle kosten voor het eventueel herdrukken van het eindproduct zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Betalingen

Betalingen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer jij deze betalingsverplichtingen niet nakomt, dan heb je geen toestemming om het werk te publiceren, verspreiden of  te vermenigvuldigen.

Privacy

De gegevens die je achterlaat in het contactformulier of aan Studio Keer verstrekt, worden alleen gebruikt voor het verwerken van de opdracht. Voor meer informatie over cookies en jouw privacy verwijs ik je door naar de volledige privacyverklaring