privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 20 maart 2020

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.  De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Heb je vragen, wil je meer informatie over deze privacyverklaring of heb je de indruk dat de gegevens die je aan Studio Keer verstrekt niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Keer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres

Studio Keer heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via , dan verwijder ik deze informatie.

Bij het ontwerp van een geboortekaart worden uiteraard wel de onderstaande persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerkt:

 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats en tijd
 • Geslacht
 • Geboortegewicht

Doel verzameling persoonsgegevens

Studio Keer verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het ontwerpen van een originele (geboorte/trouw)kaart
 •  Voor het afhandelen van je bestelling en de betaling
 •  Om goederen en diensten bij je af te leveren
 •  Om contact op te nemen wanneer dit nodig is om de aangeboden diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
 •  Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor het doen van belastingaangifte
 • Het analyseren van jouw gedrag op deze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard

Je persoonsgegevens worden door Studio Keer niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Studio Keer bewaart de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven voor de wettelijke minimale bewaringstermijn van 7 jaar zoals voorgeschreven door de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Keer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Studio Keer

 • WordPress: website, contactformulieren, reacties
 • WooCommerce: webshop
 • Google Analytics: statistieken/gebruik tracken van site
 • Flexwebhosting: webhosting en e-mail
 • Post NL: verzending van bestellingen
 • Gmail: e-mail
 • Microsoft Office: Facturering, administratie en opslag
 • Dropbox: opslag
 • De Kaartendrukkerij: drukwerk
 • PeterPrint: drukwerk

Cookies en vergelijkbare technieken

Studio Keer gebruikt momenteel technische, functionele, analytische en/of tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Om inzichtelijk te krijgen wie de website bezoekt, hoe de gebruiker zich op de webpagina’s gedraagt en welke pagina’s er worden bezocht, kan gebruik worden gemaakt van een statistiek systeem. Dit is een gebruikelijke manier om statistische gegevens voor de website te verzamelen omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de gebruikerservaring van de website. De informatie die hieruit voortkomt, via cookies (zoals IP-adressen, browsertype en bezochte pagina’s) wordt zo anoniem mogelijk verzameld, wordt niet verstrekt aan derden en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website en jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen er ook voor dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en de website geoptimaliseerd blijft .Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Keer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studio Keer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Studio Keer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt onder andere je bezoek aan deze website beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via